Kanjon Tare

Print Friendly, PDF & Email

Zovu je divlja rijeka, planinska ljepotica, suza Evrope, ali tek kada zaplovite na njenim talasima i zaronite u njene bukove znaćete da je ona nešto najljepše što ste doživjeli.

Kanjon Tare je najdublja i najoštrija riječna dolina u Evropi, druga u svijetu nakon kanjona Kolorado u SAD-u. Plovna je cijelom svojom dužinom od 149 km sa dubinom koja dostiže i do 1300 metara. Bistra, zelena voda Tare spada u A kategoriju, pitka je cijelim svojim tokom (što je izuzetna rijetkost), daruje pejzažu kanjona svježinu, blistavost i pokret u impresivnom dizajnu riječnog korita sa svojim bukovima, vodopadima, pritokama i drugim prirodnim fenomenima koji se samo ovdje mogu naći.

 

Najduža je crnogorska rijeka, a u poređenju sa pustoši kanjona Kolorada, kanjon Tare djeluje kao prašumsko područje. U njemu preovladava svijetlo zelena boja bujnog listopadnog rastinja i tamno zelena boja četinara. Rijeka Tara prima svoje pritoke najvećim dijelom sa planina Komova, Sinjevine, Durmitora i Ljubišnje. Na Šćepan Polju, -graničnom prelazu Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sastaje se sa rijekom Pivom čineći moćnu modrozelenu rijeku Drinu.

Dosadašnja istraživanja su utvrdila da se u kanjonu nalazi mnogo endemičnih vrsta biljaka i insekata i preko 80 poznatih pećina koje do sad nisu detaljno istražene.

Djurdjevica Tara

17. januara 1977. godine UNESCO-vim programom rijeka Tara i njen kanjon uvršteni su na listu „Čovjek i biosfera” u svjetske ekološke rezerve biosfere, a 4. septembra 1980. godine u sklopu Nacionalnog parka „Durmitor“ proglašeni su za „Svjetsku baštinu prirodnih dobara UNESCO-a”, pritome ispunjavajući istovremeno čak tri uslova: geološki, hidrološki i biološki fenomen.